northeast by north

  1. İsim poyraz kerte yıldız, kuzeydoğunun 11°15' kuzeyi.
    kıs.:
    NEbN.