1. İsim baş aşağı düşüş/dalış, uçağın başaşağı düşmesi.
  2. İsim balıklama dalış.
  3. İsim ânî düşüş.
    Market values took a nose dive: Piyasa/fiyatlar âniden düştü.