1. Fiil umursamamak
  2. Fiil aldırış etmemek
  3. Fiil istemek
  4. Fiil istekli olmak
akılı başında olmamak Fiil
takmamak (argo)