not only … but (also)

  1. sadece … değil, üstelik/aynı zamanda … , hem … hem de …
    Shakespeare was not a writer but (also) an
    actor: Shakespeare sadece yazar değil, aynı zamanda aktördü (hem yazar, hem de aktördü).