nothing to do with

  1. hiç ilgisi yok.
    That decision has nothing to do with me: O kararın benimle hiç ilgisi yoktur.

    I have nothing to do with him: Onunla hiçbir ilgim yoktur.
hiçbir ilişkisi olmamak Fiil
alakası olmamak Fiil
… ile hiçbir ilişkisi/alâkası olmamak.
biriyle hiçbir ilişkisi olmamak Fiil
işsiz güçsüz