nuclear plant

atom gücü tesisi
nükleer güç santralı
nükleer santral İsim