1. offspring
  2. scion
  3. son
  4. fils
first son
to father Fiil
to swarm Fiil
trinity İsim, Din ve İnanç
the Father, the Son and the Holy Spirit İsim, Din ve İnanç

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bey denilen dişi bir arı ile ... kovan kuran arı topluluğu
  2. Cinsiyeti erkek olan evlât