1. İsim, Hukuk itiraz
 2. İsim itiraz, red, protesto.
  I have no objection: İtirazım yok.
  make/raise an objection: itiraz/protesto
  etmek.
  make no objection to: itiraz etmemek, sakınca görmemek, razı olmak.
 3. İsim itiraz etme, reddetme, karşı koyma.
 4. İsim itiraz sebebi.
  If you have no objection: Mahzur görmezseniz.
vicdani retçi İsim, Hak ve Özgürlükler
usule müteallik defi
itirazı kabul etmek Fiil
bir itirazı kabul etmek Fiil
itiraza açık olmak Fiil
bir itirazı susarak geçiştirmek Fiil
itirazı susarak geçiştirmek Fiil
vicdani ret İsim, Hak ve Özgürlükler
itirazı kabul etmemek Fiil
bir itirazı kabul etmemek Fiil
itiraz hakkını kaldırmak Fiil
bir itirazı kaale almamak Fiil
bir başvuruya olumlu yanıt vermek Fiil
bir başvuruya itiraz etmeden olumlu cevap vermek Fiil
itirazı kabul etmemek Fiil
bir itirazı dikkate almamak Fiil
bir itirazı kabul etmemek Fiil
önemsiz itiraz
etkisi olmayan itiraz
araya bir itiraz koymak Fiil
haklı itiraz
itiraz name vermek Fiil
itirazname vermek Fiil
bir itirazda bulunmak Fiil
itiraz etmek Fiil
itiraz etmemek Fiil
itiraz etmek Fiil
birinin itirazıni önlemek Fiil
bir şeye itiraz etmek Fiil
şikâyetlerin giderilmesi
satışa direnç biçimlerinin önceden tahmin edilerek bunlara geçerli yanıtlar hazırlanması
itirazı reddetmek Fiil
bir itirazı reddetmek Fiil
reddolunan itiraz
itiraz süresi
kötülüğe hedef edilen itiraz
kötülüğü hedef edinen itiraz
davayı engelleyen itiraz
ilk itiraz İsim, Hukuk
itiraz etmek Fiil
itirazda bulunmak Fiil
itirazı olmamak Fiil
itiraz etme
bir itirazı reddetmek Fiil
itirazı reddetmek Fiil
itiraz hakkı
bir itirazda bulunmak Fiil
itirazda bulunmak Fiil
bir itirazı kabul etmek Fiil
itirazı kabul etmek Fiil
bir itirazı kabul etmek Fiil
itirazın yargıç tarafından kabulü
bir itirazı kaale almamak Fiil
itirazı kaale almamak Fiil
protesto etmek Fiil
itiraz etmek Fiil
teknik itiraz
bir itirazı kabul etmek Fiil
geçerli itiraz
davanın kararına itiraz
itirazın yargıç tarafından reddi
itirazın yargıç tarafından kabulü
jüri üyesine itiraz
tanığa itiraz
tutukluluğa itiraz İsim, Hukuk
seçime itiraz
ödemeye itiraz
davanın kararına itiraz
kaza yetkisine itiraz
mülkiyet hakkına itiraz
birine karşı başlıca itiraz
bir müflisin ibra edilmesine itiraz etmek Fiil
bir müflisin ibrasına itiraz etmek Fiil
birine karşı kesin itirazı olmak Fiil
mahzur görmek Fiil
birine karşı kesin itirazı olmak Fiil
(borsa , Br) bir kur tespitini protesto etmek Fiil
itiraz kabul etmemek Fiil
bir şeye itiraz etmek Fiil