gözetilmek Fiil
kollanmak Fiil
saptanan hasar
taç giymede uyulan eski âdetler İsim