1. İsim (insanların haberleşebileceği) gizli/esrarengiz/doğaüstü kuvvetlere inanma.
    occultist: gizemci, bu kuvvetlere inanan kimse.