odd- job-man

iş bulunca çalışan işçi
önüne gelen işi yapan işçi
iş bulunca çalışan işçi