odullendirmek

to reward with a premium Fiil
to remunerate someone for his services Fiil
to reward a finder Fiil
to reward Fiil
to place a premium Fiil
to favour Fiil
to recompense Fiil
to award someone a prize Fiil
to give someone a reward Fiil
to reward with a premium Fiil

Bir başarıyı, ... vererek değerlendirmek