1. (a) aynı cinsten, eştürlü, aynı nitelikte/karakterde/tabiatte.
    They're all of a kind: Hep aynı
    karakterdedirler.
    of a different kind: başka türden/çeşitten. (b) düşük nitelikli, âdi cinsten, gûya, sözde, sözüm ona.
    She gave us coffee of a kind , but we couldn't drink it: Bize ikram ettiği sözüm ona kahveyi içemedik.
    It was beef of a kind: Gûya sığır eti idi.
şat Denizcilik
emme basma tulumba
bu tür vaka için herhangi bir hüküm öngörmemek Fiil
bu tür vaka için herhangi bir hüküm öngörmemek Fiil
yeni bir din gibi gelişmek Fiil