of character

iyi hal kâğıdı
seciye sağlamlığı
başkasını küçük düşürücü hareket
karakter bozulması
başkalarına karakterinin gücüyle hâkim olmak Fiil
karakter gücü
karakterin biçim bulması
huy güzelliği
huyuna uyar/uymaz, aynı/zıt karakterde/mizaçta/tabiatte.
be in character with … : … ile uyuşmak,
huyları uymak, imtizaç etmek.
be out of character: uyuşmamak, imtizaç etmemek.
It's very much in character (for him): Bu onun mizacına uygundur.
karakter zayıflığı
insan karakterinden anlayan
insanı tanıma İsim
karakteri sağlam olmamak Fiil
sağlam karakteri olmamak Fiil
uyuşmaz
karakter sağlamlığı
ayarıni bozmak Fiil
özelleşmek Fiil
iyi hal kâğıdı
sözleşmenin niteliği İsim
işin niteliği
iyi hal kâğıdı vermek Fiil
bir kimsenin karakterinin takdiri İsim
bir tanığın karakteri aleyhinde konuşmak Fiil
birinin karakterine leke sürme
bir şahsın karakteri konusunda yanılma
kötü ahlaklı
kötü şöhretli
iyi ahlaklı
tekelci nitelikte
sağlam karakterli
kusursuz bir karakter
kusursuz karakterli kişi
eğitimin insan karakteri üzerinde izi
birinin karakterinde zalimlik eseri İsim
iyi hal kâğıdı vermek Fiil
saygın bir görünüm almak Fiil
maddi bakımdan yıpranmaya elverişli