of every description

her türlü banka muamelesi yapmak Fiil