of no effect

değersiz kâğıt
bir kanunu geçersiz kılmak Fiil
kanunu geçersiz kılmak Fiil