office typist

  1. büroda çalışan daktilo kız
  2. büro da çalışan daktilo kız