official reserves

  1. İsim resmi rezervler
  2. İsim resmi yedekler
  3. İsim hükümetin elinde bulunan altın ve para rezervleri