on behalf of sb

birinin yerine ve hesabına hareket etme
biri için piston yapmak Fiil