on equal footing

biriyle eşit düzeyde olmak Fiil
biriyle aynı düzeyde olmak Fiil
biriyle eşit seviyede olmak Fiil
biriyle eşit düzeyde olmak Fiil
eşit seviyede Zarf
aynı düzeyde Zarf
aynı seviyede Zarf
eşit düzeyde Zarf
başabaş Zarf
eşit durumda Zarf
eşit şartlar altında Zarf