on occasion

tesit etmek Fiil
bir defaya mahsus olmak üzere Zarf
ilk ağızda
vesilesiyle, münasebetiyle.
ölümü münasebetiyle