on the off chance

  1. gerekirse, icabında, hini hacette, ne olur ne olmaz.
hiç şansı olmamak Fiil
çok zayıf bir ihtimalle, belki … diye, … takdirde.
I went to the library on the off chance seeing
him there: Belki de onu görürüm diye kütüphaneye gittim.
On the chance off your returning: Şayet geri dönerseniz/Döndüğünüz takdirde …