on the same plane

bir vahşi ile aynı düzeyde olmak Fiil