on the side

  1. (a) fazladan fazla olarak, asıl konu dışında, (b) ayrıca, bundan başka, (c) yemeğin yaynında yenilen.
(argo) sevgilisini
karısını aldatma
birini desteklemeye karar vermek Fiil
birinden taraf olmaya karar vermek Fiil
birinin yanında yer almaya karar vermek Fiil
… hususunda fazla ileri gitmek, aşırı davranmak.
Often one finds that advisers err on the side of
caution: Öğüt verenler çoğunlukla ihtiyat hususunda fazla ileri giderler (aşırı ihtiyat tavsiye ederler).
fırsatını beklemek Fiil
bilançonun pasif tarafında görünmek Fiil
(US) asosyal bir çevreden gelmek Fiil
alçalan konjonktür durumunda olmak Fiil
zimmetinde olmak Fiil
borçlu tarafta olmak Fiil
az para kazanmak Fiil
(fiyat) yüksek olmak Fiil
(fiyatlar) oldukça yüksek olmak Fiil
(US) hisse senetlerinin yükseleceğini bekleyerek elde tutmak Fiil
sonuçtan emin olmak, ihtiyatlı davranmak, (ne olur ne olmaz diyerek) bütün olasılıkları gözönüne almak.
aynı yanda olmak Fiil
kazanan tarafta olmak Fiil
kırkını geçmiş olmak Fiil
piç, gayrımeşru, evlilik dışı doğan.
kazanan tarafta olmak Fiil
sağ tarafından kalkmak Fiil
ters tarafından kalkmak Fiil
arabayı doğru taraftan sürmek Fiil
yolun yanlış yönünde gitmek Fiil
kalemi alacağa geçirmek Fiil
alacak tarafına kaydetmek Fiil
.: birini zayıf tarafından yakalamak.
birisinin itimadını/teveccühünü kaybetmek, gözünden düşmek.
solundan/ters tarafından kalkmak.
huysuz/hırçın olmak, herkesi terslemek, yatağın ters tarafından kalkmak.
He was born on the wrong
side of the blanket: O piç olarak doğdu.
halkı kendi tarafına çekmek Fiil
ters taraftan kalkmak: (o gün için) aksi/huysuz olmak, aksiliği/huysuzluğu üstünde olmak.
Never try
to reason with him when he's gotten up on the wrong side of the bed: Huysuzluğu üstünde iken makul yoldan onu iknaya çalışma.
yaptığına pişman olmak, pişmanlık/nedamet duymak.
You'll grin on the other side of your face if you
have to pay for the damage you did.
baba tarafından kardeş
ana tarafından kardeş
yasaya göre haklı olmak.
çoğunluğu kendi tarafına çekmek Fiil
güldükten sonra pişman olmak Fiil
İyi tarafından bak.
sokağın iki tarafında
aktif inde
(ailenin) ana tarafı. spear side
baba tarafından
ana tarafından
hesabın aktif tarafında
politik açıdan
kazanan tarafta İsim
-den daha yaşlı, (belirtilen yaşı) aşmış/geçmiş.
He is on the wrong side of fifty: Yaşı elliyi
geçmiştir. on the right side of
akreditifin arkasına ödenmiş olduğunu kaydetmek Fiil
baba tarafından akraba
anne tarafından akraba
anne tarafından akraba
emin olmak için
birisini bozmak, rezil etmek, elâleme kepaze etmek, gülünç düşürmek.
kâğıdın yalnız bir yanına yazmak Fiil