bütün dünyayı yenmek Fiil
çok ağır sorumluluk taşımak, ağır sorumluluk altında olmak.
dünyada başarı kazanmak Fiil
dünyanın yedi hârikasından biri.
görmüş geçirmiş/ feleğin çemberinden geçmiş.
dünyayı olduğu gibi kabul etmek Fiil
Birinci Dünya Savaşı Özel Isim, Tarih
Birinci Cihan Harbi Özel Isim, Tarih
Birinci Dünya Savaşı İsim, Askerlik