open country

bir memleketi ticarete açmak Fiil
bir ülkeyi ticarete açmak Fiil
yeni bir memlekette yeniden başlamak Fiil