open minded

bir konuda açık fikirli olmak Fiil
açık fikirli, yeni fikirleri kabule hazır, peşin hükümsüz, tarafsız, garezsiz. Sıfat