open sesame open

“Açıl susam açıl”: ereğe/amaca ulaştıran tılsım. (Binbir Gece Masallarında kırk haramilerin hazinelerini
gizledikleri mağaranın kapısını açmak için Ali Babanın söylediği tılsımlı söz).
İsim