1. İsim töz, maden cevheri/filizi, mineral, külçe.
  2. İsim madensileri içeren doğal madde, cevher.
    sulfure ore.
bakır filizi
demir cevheri İsim, Madencilik
demir filizi
yıkanmış töz.
(böbrek şeklinde) demir cevheri, hematit. İsim
maden filizi
maden cevheri
maden cevheri
verimli maden ocağı
bornite.
crocoite
zincite
işlenmemiş cevher
kalay cevheri
sarı kurşun cevheri. İsim
maden filizi taşıyıcısı
töz yatağı.
ore deposit limit: yatak sınırı.
ore dressing: töz hazırlama.
ore grade:
töz içeriği.
ore prospecting: töz arama.
ore reserve: töz birkisi.
ore sizing/sorting: töz kümeleme.
ore stock yard: töz birktirme alanı.
ore storage bunker: töz yığağı.
sözlü defi
davacının dava açma ehliyeti olmadığı iddiasıyla yapılan itiraz
madenden cevher çıkarmak Fiil
öre, İsveç/Norveç/Danimarka kuruşu, 1/100 kron İsim