original (copy

asıl kopya
asıl belge
orijinal nüsha
asıl nüsha
esas kopya
orijinal kopya
bir kopyayı aslıyla karşılaştırmak Fiil
bir şeyi aslından kopya etmek Fiil
bir şeyi aslı ndan kopya etmek Fiil
aslının aynı gibi suret
imzalı orijinal nüsha İsim
bir kopyayı esas metinle karşılaştırmak için okumak Fiil
aslından kopya çıkarmak Fiil