original (copy

  1. asıl
asıl kopya
asıl belge
orijinal nüsha
asıl nüsha
esas kopya
orijinal kopya
bir kopyayı aslıyla karşılaştırmak Verb
bir şeyi aslından kopya etmek Verb
bir şeyi aslı ndan kopya etmek Verb
aslının aynı gibi suret
imzalı orijinal nüsha Noun
bir kopyayı esas metinle karşılaştırmak için okumak Verb
aslından kopya çıkarmak Verb