original cost

  1. iktisap maliyeti
  2. orijinal maliyet (bir varlığın satın alındığı tarihteki maliyeti
  3. gerçek maliyet (bir değerin iktisap edildiği tarihte taşıdığı para değeri
  4. orijinal maliyet