1. İsim feveran, patlama, patlak verme.
    The outbreak of Second World War.
  2. İsim çıkma, zuhur etme, baş-gösterme.
    an outbreak of flu/of disease/of fighting.
  3. İsim isyan, kıyam, başkaldırma, ayaklanma.
kolera salgını İsim, Tıp ve Sağlık
grip salgını İsim, Tıp ve Sağlık
ırk kavgalarının patlak vermesi
bir salgının patlak vermesi
çarpışmaların başlaması
şiddet hareketlerinin patlak vermesi İsim
savaş çıkması
çarpışmalar başladığında
savaş çıktığında
bir salgının yeniden patlak vermesi
yangının yeniden alevlenmesi