outside money

  1. dış para (hükümet ya da bir dış ülke tarafından bir ekonomiye aktarılmış para
  2. dış para