ozonosphere

  1. İsim, Çevre ve Ekoloji ozonosfer
  2. İsim ozon-küre, ozonosfer: ozonun yoğun bulunduğu yüksek hava kuşağı.
    ozone layer ile ayni anlama gelir.