paper gain or loss

  1. İsim kâğıt üzerinde kâr ya da zarar (bir portföydeki menkul kıymetlerin henüz gerçekleşmemiş kârları veya zararları
  2. kâğıt üzerinde kâr ya da zarar