paper tissue

(ambalaj vb. için kullanılan) ince/ipek kâğıt.