parental care

ana babanın bakımından yoksun olmak Fiil