parlo u r pink

  1. salon sosyalisti
  2. politik radikalizmini kokteyl partisi tartışmalarıyla sınırlayan solculara saldırı deyimi
salon Bolşeviği İsim