part company (with)

  1. (a) bozuşmak, darılmak, arkadaşlığa son vermek.
    We parted company after the argument. (b) görüş
    ayrılığına/ihtilâfa düşmek, anlaşamamak, zıtlaşmak, zıddına gitmek, zıt gitmek. He
    parted company with his father on politics. (c) (birbirinden) ayrılmak.
    We parted company at the airport.
birine veda etmek Fiil
biriyle yollarını ayırmak Fiil