particular operating expenses

  1. İsim özel işletme masrafları (iş hacmi ile birlikte değişen masraflar
  2. İsim özel işletme masrafları