particular partnership

  1. (US) özel bir iş için oluşturulan ortaklık
  2. (US) belli bir amacı yerine getirmek üzere kurulmuş ortaklık
  3. belli bir amacı yerine getirmek üzere kurulmuş ortaklık
  4. özel bir iş için oluşturulan ortaklık