partnership limited by shares

  1. hisselerle sınırlı ortaklık
  2. İsim, Şirketler Hukuku eshamlı komandit şirket