past consideration

  1. geçmişte dolayısıyla da sözleşmeden önce yapılmış ödemeler
  2. karşılıksız
  3. ivazsız
  4. bedelsiz