past recovery

bir daha ele geçmeyecek şekilde kaybedilmiş olmak Fiil