peaceful settlement of disputes

  1. İsim, Hukuk uyuşmazlıkların barışçıl çözümü