peaceful settlement

uyuşmazlıkların barışçıl çözümü İsim, Hukuk