1. Sıfat önemsiz, basit, ehemmiyetsiz.
  2. Sıfat hayalî /lüzumsuz şeylerle uğraşan.
nüfuz ticareti İsim
önemsiz ayrıntılar İsim