peremptory challenge

  1. gerekçe göstermeden jüri üyelerinin mutlak red hakkı
  2. mutlak ret hakkı (sanığın , jüri üyelerinin belli bir bölümünü neden göstermeden , yani mutlak olarak ret hakkı