perfect competition

  1. İsim, Rekabet Hukuku tam rekabet
  2. alıcı ve satıcıların piyasa bilgilerinin tam olduğu
  3. serbest ticaretin kısıtlamasız olarak yapıldığı açık piyasa durumu
tam rekabet piyasası